Наші курси
Лише з нами ви швидко та якісно опануєте обрану професію, успішно працевлаштуєтесь, та отримаєте підтримку в подальшій роботі.

КУРС «ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ + ОБЛІК ПДВ +BAS 1С:БУХГАЛТЕРІЯ 8.3»

Наразі діє знижка -50%  Ви можете придбати запис даного дистанційного курсу (2021року)  за 1200,00грн. та проходити навчання ОНЛАЙН/ОФЛАЙН самостійно в любий зручний для вас час з допомогою викладачів (перейти) та з підтримкою новинами у змінах законодавства по 31.12.2024 р. 

Курс включає в себе: відеоуроки теорії, конспекти лекцій, первинні документи, як чисті, так і заповнені прикладами, додаткові корисні матеріали, домашнє завдання, а саме проводки по всім операціям надходження та реалізація ТМЦ. Для роботи в учбовій програмі BAS 1с окремі відеоуроки, методички та завдання для самостійної роботи.            

Багато цікавих прикладів первинних документів з детальним поясненням нюансів їх заповнення і практичних завдань та роботи в програмі 1С BAS!

Всі отримані матеріали залишаються у вас назавжди, доступ до них надається після оплати. Це дає змогу користуватися лекційними та відеоматеріалами на постійній основі і за потреби переглядати відеолекції чи перечитувати лекцію потрібної тематики в будь-який час. 

Лекція триває три години, але час плине швидко і цікаво, бо матеріал подається в доступній та цікавій формі, простою, зрозумілою українською мовою з позитивними нотками.

Приєднуйтесь до нас і самі переконаєтесь, та іншим рекомендуватимете.

Щоб розпочати навчання вам потрібно повністю оплатити курс та отримати доступ до відеоуроків та інших матеріалів курсу. Далі ви все зберігаєте собі на комп’ютер і лише потім приступаєте до навчання. За бажанням, задля комфортного навчання, можна роздрукувати лекції, методички та інші матеріали.

Вивчаєте уроки теорії первинних документів і ПДВ, потім проводите всі потрібні операції в бухгалтерській програмі 1С BAS.

Для роботи в навчальній програмі BAS «1С: Підприємство-Бухгалтерія для України 8.3» надаємо відеоуроки і нашу унікальну, за своєю легкістю, Методичку - «Посібник для навчання в програмі BAS 1С». В Методичці всі операції прописані детально, в проводках, малюнках, схемах, за допомогою стрілочок та інших форм пояснення, щоб ви з легкістю змогли здійснити всі бухгалтерські операції, як у відеоуроках. З нашим методичним посібником і навчальною версією  1С BAS, ви швидко та легко опануєте програму 1С BAS для бухгалтера.

Кожному слухачу даного курсу, за потреби, викладачі надають індивідуальні консультації по темі, все не зрозуміле пояснюється особисто.

Після закінчення наших дистанційних (онлайн/офлайн) бухгалтерських курсів та курсу 1С BAS  ви зможете одразу працювати помічником бухгалтера або бухгалтером, бо гарні теоретичні знання будуть, практичні завдання з обліку первинних документів від постачальників та покупців з ПДВ пройдете, а ще буде підтримка в нашій групі бухгалтерів де надаються відповіді на запитання.

Ті, хто не знає бухгалтерських проводок, радимо придбати Курс «Ази бухгалтерії» (перейти), там дуже доступно пояснюється написання та формування їх.

Свідоцтво видаємо в електронній формі.

Є бажання освоїти бухгалтерську професію та отримати підтримку, тоді вам до нас.

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

УРОК № 1

 • Що таке документ. Основи заповнення типових первинних документів. Якою ручкою дозволено заповнювати первинні документи в Україні, якою мовою  виписувати їх. Чому не можна заповнювати документи гелевою ручкою. В яких місцях проставляється печатка підприємства і підпис відповідальної особи. Що таке факсимільний підпис. Які основні реквізити заповнення первинних документів. Коли первинні документи визнаються нікчемними. Нюанси та «підводні камені»
 • Що таке Дебіторська і Кредиторська заборгованість
 • Практичне заповнення документа Рахунок-фактура. Чим відрізняється Рахунок-фактура від Рахунку на оплату
 • Інвойс і чим він відрізняється від Рахунку-фактури чи Рахунку на оплату

УРОК № 2

 • Теорія і практичне заповнення документа Накладна
 • Теорія і практичне заповнення документа Довіреність
 • Теорія і практичне заповнення документа Накладна на повернення товару
 • Теорія і практичне заповнення документа ТТН (товарно-транспортна накладна)
 • Теорія і практичне заповнення документа Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг)
 • Теорія і практичне заповнення документа Акт приймання продукції (товарів) за кількістю (або пересортицею) 
 • Теорія і практичне заповнення документа Акт приймання-передачі, якщо запаси вносяться засновниками в статутний капітал або надходять безоплатно
 • Акт закупівлі

УРОК № 3

 • Облік податку на додану вартість (ПДВ). Ставки ПДВ. Перша подія в ПДВ. Анулювання ПДВ
 • Податковий кредит по ПДВ
 • Податкове зобов’язання по ПДВ
 • Практичне заповнення податкової накладної

УРОК № 4

 • Практичне заповнення додатка 1 та додатка 2 Розрахунок коригування до податкової накладної
 • Бухгалтерські проводки при оплаті, надходженні товарів від постачальника та повернення товару
 • Блокування податкових накладних і розрахунків коригування
 • Декларація по ПДВ
 • Домашнє завдання по проводкам операцій придбання та реалізація з різними першими подіями.

УРОК № 5

 • Ознайомлення з програмою BAS «1С: Підприємство-Бухгалтерія для України 8.3» , помічення на вилучення документів, проведення і не проведення документів, та інше потрібне для роботи в програмі
 • Введення даних в довідник Номенклатура
 • Введення даних в довідник Контрагенти – Постачальники
 • Введення даних в довідник Склади
 • Відображення операцій по оплаті та придбанню товарів/послуг, а саме формування  документів таких як: рахунок від постачальника, довіреність для отримання ТМЦ (товарно матеріальні цінності) у постачальника, прибуткова накладна, акт
 • Відображення надходження додаткових витрат при придбанні ТМЦ
 • Відображення операцій при поверненні ТМЦ постачальнику
 • Формування Акту звірки взаєморозрахунків з постачальниками

УРОК № 6

 • Введення даних в довідник Контрагенти - Покупці
 • Встановлення/зміна планових цін для реалізації товарів (прайс лист).
 • Відображення операцій по оплаті та реалізації товарів/послуг, а саме формування таких документів як: рахунок на оплату покупцю, видаткова накладна, акт та ТТН(товарно-транспортна накладна)
 • Відображення операцій при поверненні товарів від покупця
 • Формування Акту звірки взаєморозрахунків з покупцем
 • Дебиторська і Кредиторська заборгованість в оборотно-сальдових рахунках  Постачальників та Покупців 
 • Проведення складських операцій, а саме: Оприбуткування товару, Переміщення товару, Списання товару, Інвентаризація товарів на складі

УРОК № 7

 • Відображення податкового кредиту по ПДВ
 • Відображення коригування податкового кредиту по ПДВ
 • Виписка податкових накладних покупцям. Формування податкових накладних на часткові оплати або відвантаження.
 • Відображення коригування податкового зобов’язання по ПДВ
 • Формування реєстру податкових накладних
 • Формування звіту по ПДВ
 • Аналіз рахунків 6431, 6432, 6441,6442, 311, 315 та 6412
 • Видалення документів та додаткові можливості в програмі BAS 1С

УРОК № 8 САМОСТІЙНА РОБОТА 

 • Самостійне введення Постачальників/Покупців.
 • Самостійне введення номенклатури товарів/послуг.
 • Самостійне введення всіх документів при оплаті та надходженні товарів/послуг  з обліком ПДВ
 • Самостійне введення всіх документів при отриманні коштів та реалізації товарів/послуг з обліком ПДВ
 • Самостійне формування акту звірки взаєморозрахунків з контрагентами
 • Перевірка та аналіз Вашої самостійної роботи