Наші курси
Лише з нами ви швидко та якісно опануєте обрану професію, успішно працевлаштуєтесь, та отримаєте підтримку в подальшій роботі.

КУРС «БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ + ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР + BAS (1С:БУХГАЛТЕРІЯ 8.3) + М.Е.DОС»

Наразі діє знижка -50%  Ви можете придбати запис даного дистанційного курсу (2021року)  за 3850,00грн. та проходити навчання ОНЛАЙН/ОФЛАЙН самостійно в любий зручний для вас час з допомогою викладачів (перейти) та з підтримкою новинами у змінах законодавства по 31.12.2024 р. 

     Курс включає в себе: відеоуроки, конспекти лекцій, бухгалтерські бланки, первинні документи, звіти як чисті, так і заповнені прикладами, додаткові корисні матеріали. Після кожного уроку домашнє завдання або тест для кращого засвоєння матеріалу, а в кінці навчання  екзаменаційне завдання. Всі відповіді, в т.ч. й екзаменаційне завдання, розглядаємо наступного уроку з детальним поясненням. Для роботи в учбовій програмі BAS 1C окремі відеоуроки та методички. Багато практичних завдань!

Курси викладено в доступній та цікавій формі, простою, зрозумілою українською мовою з позитивними нотками. Приєднуйтесь до нас і самі переконаєтесь та іншим рекомендуватимете наші бухгалтерські курси.

Всі отримані матеріали залишаються у вас назавжди, доступ до них надається після оплати. Це дає змогу користуватися лекційними та відео матеріалами на постійній основі і за потреби переглядати відеолекції чи перечитувати лекцію потрібної тематики в будь-який час. 

Лекція триває три години, але час плине швидко і цікаво, бо матеріал подається легкою та зрозумілою для учнів мовою. В даному курсі є все потрібне для знань і є багато життєвих бухгалтерських прикладів.

Щоб розпочати навчання вам потрібно повністю оплатити курс за акційною ціною (з 50% знижкою) та отримати доступ до відео уроків та інших матеріалів курсу. Далі ви все  зберігаєте собі на комп’ютер чи ноутбук і лише потім приступаєте до навчання. За бажанням, задля комфортного навчання, можна роздрукувати лекції, методички та інші матеріали.

Цей курс включає в себе вивчення теорії бухгалтерського та податкового обліку, заповнення первинних документів, рішення завдань на типових практичних прикладах в бухгалтерії, домашні завдання, тести, складання звітності, робота в бухгалтерській програмі BAS 1C.

Після кожної теоретичної теми із завданнями виконаними вручну переходите опрацьовувати освоєне в навчальну програму BAS («1С: Підприємство-Бухгалтерія для України 8.3»). Також надаємо відеоуроки і нашу унікальну, за своєю легкістю, Методичку - «Посібник для навчання в програмі BAS (1С 8.3 «Бухгалтерія для України»). В Методичці всі операції прописані детально, в проводках, малюнках, схемах, за допомогою стрілочок та інших форм пояснення, щоб ви з легкістю змогли здійснити всі бухгалтерські операції, як у відеоуроках. З нашим методичним посібником і навчальною версією  1С BAS, ви швидко та легко опануєте програму 1С BAS для бухгалтера.

 В курс входить ознайомлення з програмою М.Е.Dос «M.E.Doc IS» за допомогою якої формують звіти та в електронному вигляді направляють до податкової інспекції  т.ін.

Кожному слухачу наших дистанційних (онлайн/офлайн) курсів в м. Києві, за потреби, надаються індивідуальні консультації по темі, все не зрозуміле пояснюється особисто.

Після закінчення наших дистанційних(онлайн/офлайн) бухгалтерських курсів та курсу 1С 8 BAS ви зможете одразу працювати бухгалтером або помічником головного бухгалтера, чи головним бухгалтером, бо гарні теоретичні знання будуть, практичні знання з вирішення завдань ви проходитимете з кожною новою темою, матимете підтримку в наших групах новин і в окремій групі бухгалтерів де надаються відповіді на запитання.

Є бажання освоїти бухгалтерську професію та отримати підтримку, тоді вам до нас.

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

ВСТУП

 • Джерела безкоштовної інформаці. Список потрібної літератури, сайтів  для бухгалтера
 • Коротенька історія появи професії бухгалтер
 • Створення та реєстрація компанії. Розбираємо поняття місце знаходження компанії, юридична адреса. Основні документи компанії, на які дані необхідно звернути увагу головному бухгалтеру. Нюанси та «підводні камені»
 • Використання печатки та факсимільний підпис
 • Організації бухгалтерського обліку на підприємстві
 • Обов'язки та відповідальність бухгалтера, головного бухгалтера, передача справи
 • Коли і кому подавати довідки 1-ОПП, 17-ОПП та 20-ОПП
 • Системи оподаткування. Податки і збори. Ліцензійна діяльність
 • Обов'язкові реквізити первинних документів. Методи виправлення помилок в документах. Електронний документообіг
 • Регістри бухгалтерського обліку та форми бухгалтерського обліку
 • Термін зберігання та знищення документів, важливі аспекти даної теми
 • Відповідальність і штрафи

БАЛАНС

 • Види та основна мета бухгалтерського обліку
 • Нормативи, які регламентують бухгалтерський облік
 • Облікова політика підприємства
 • Основи бухгалтерського обліку в Україні
 • Баланс підприємства, актив, пасив, план рахунків
 • Система рахунків бухгалтерського обліку
 • Активні,Пасивні, Активно-Пасивні рахунки
 • Подвійний запис
 • Синтетичний та аналітичні рахунки
 • Домашні завдання

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ В КАСІ ПІДПРИЄМСТВА

 • Організація і документація касових операцій
 • Каса підприємства. Ліміт залишку готівки в касі та його розрахунок
 • Порядок надходження готівки. Правила заповнення грошового чека
 • Заповнення прибуткового касового ордера
 • РРО. ПРРО. КОРО. Розрахункова книжка. Звіти
 • Х-звіт та Z-звіт. Розмінна монета. Початок і закінчення роботи касира
 • Коли РРО/ПРРО  не застосовуються
 • Готівкові розрахунки з підприємцями 
 • Використання готівкових коштів. Заповнення видаткового касового ордера. Ліміт на використання коштів
 • Термін видачі заробітної плати і її депонування
 • Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.
 • Звіт касира, бухгалтерська обробка касових документів. Синтетичний облік. Інвентаризація каси
 • Відповідальність за порушення касової дисципліни
 • Нюанси та «підводні камені»
 • Тест

ОБЛІК КОШТІВ НА ПОТОЧНИХ РАХУНКАХ 

 • Документація операцій на поточному рахунку 
 • Виписки банку, платіжні доручення та інші документи банку
 • Лист на повернення коштів. Нюанси
 • Карткові рахунки компаній
 • Синтетичний облік
 • Розрахунки із застосуванням банківських платіжних карток
 • Акредитивна форма розрахунку. Овердрафт
 • Тест

ОБЛІК ПІДЗВІТНИХ КОШТІВ

 • Порядок видачі готівки під звіт
 • Витрати підзвітних сум 
 • Облік розрахунків з підзвітними особами
 • Витрати на службові відрядження, розрахунок, нюанси
 • Представницькі витрати
 • Авансовий звіт
 • Штрафні санкції
 • Нюанси та «підводні камені» 
 • Домашнє завдання

ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 • Основи кадрового діловодства на підприємстві. 
 • Повідомлення про прийняття працівника на роботу
 • Прийом та наказ про прийняття на роботу
 • Трудовий договір
 • Які документи є обов’язковими при прийняті працівників на роботу
 • Як вірно обрати посаду працівнику
 • Практичне ознайомлення з кадровими документами: трудова книжка, особова картка, штатний розпис та інші 
 • Надомна (дистанційна) робота
 • Основне місце роботи. Сумісництво. Суміщення
 • Відповідальність за порушення у сфері праці
 • Припинення трудових відносин
 • Наказ на звільнення працівника 
 • Договір цивільно-правового характеру
 • Чим відрізняється трудовий договір від договора цивільно-правового характеру, розглядаємо нюанси даної теми
 • Основні кадрові документи для бухгалтера які мають бути, щоб визнати факт витрат по нарахуванню заробітної плати і премії працівникам 
 • Штрафні санкції
 • Домашнє завдання

ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ПО ЗАРОБІТНІЙ ПЛАТІ. ЛІКАРНЯНІ. ВІДПУСКНІ

 • Системи і форми оплати праці
 • Тарифна система, тарифна сітка
 • Облік робочого часу(табель П-5)
 • Графік роботи та графік змінності 
 • Лічильні та не лічильні помилки під час виплати з/пл 
 • Порядок нарахування зарплати за відпрацьований час
 • Види відпусток та їх тривалість
 • Відпустки сумісникам
 • Повідомлення та Наказ на відпустку
 • Алгоритм обчислення відпускних.
 • Виплата відпускних
 • Резерв відпусток
 • Компенсація за не використану відпустку
 • Перерахунок відпускних при звільненні
 • Листок непрацездатності
 • Визначення страхового стажу
 • Розрахунок допомоги з тимчасової втрати працездатності (лікарняні)
 • Лікарняний по вагітності і пологам(декретні)
 • Розрахунок декретних
 • Наказ
 • Порядок надання й виплати
 • Як діяти при затримці грошей від Фонду соціального страхування?  
 • Штрафні санкції
 • Домашнє завдання

УТРИМАННЯ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

 • Обов’язкові утримання із заробітної плати та інші утримання
 • Аліменти
 • Податок з доходів фізичних осіб
 • Податкова соціальна пільга
 • Військовий збір
 • Корисне по ПДФО. Додаткове благо, оподаткування
 • Чи оподатковується ПДФО кава, чай, вода для працівників?
 • Матеріальна допомога
 • Нарахування першої половини заробітної плати
 • Кінцевий розрахунок  оплати праці
 • Штрафні санкції
 • Домашнє завдання

НАРАХУВАННЯ ЄСВ. ІНДЕКСАЦІЯ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

 • Документальне оформлення заробітної плати (розрахункова відомість по нарахуванню фонду оплати праці довільної форми та типових форм П-6 і П-7)
 • Синтетичний облік
 • Обов'язкові нарахування (відрахування) на фонд оплати праці
 • Виплата заробітної плати через касу підприємства або перерахування коштів на платіжну картку працівника.
 • Відомість на виплату грошей
 • Індексація заробітної плати
 • Працевлаштування осіб з інвалідністю та не конкурентноспроможних громадян
 • Пільги по ЄСВ
 • Терміни сплати податків і вірне призначення платежу
 • Заповнення Об’єднаного звіту по ЄСВ та 4ДФ
 • Штрафні санкції
 • Домашнє завдання

ОБЛІК ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

 • Визначення ПДВ, ставки оподаткування
 • Синтетичний облік. Основні рахунки ПДВ. Проводки по операціям з ПДВ
 • Спеціальний рахунок по ПДВ
 • Податковий кредит і податкове зобов’язання
 • Податкова накладна та додатки
 • Реєстрація ПН та РК. Моніторинг та блокування ПН та РК. Штрафи
 • Облік податкового кредиту та податкового зобов’язання
 • Декларація по ПДВ. Термін сплати податку
 • Штрафні санкції
 • Нюанси 
 • Домашнє завдання

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

 • Поняття про основні засоби (ОЗ) 
 • Основні засоби в компанії. Нюанси
 • Господарське та не господарське використання ОЗ, в чому різниця та «підводні камені» 
 • Документальне оформлення надходження основних засобів
 • Синтетичний облік основних засобів
 • Амортизація і знос
 • ОЗ в податковому обліку
 • Наказ на введення в експлуатацію ОЗ, акт введення в експлуатацію ОЗ, інвентарна картка ОЗ
 • Ремонт основних засобів
 • Списання основних засобів
 • Реалізація основних засобів
 • Переоцінка основних засобів
 • Оренда основних засобів
 • Домашнє завдання

МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

 • Що таке малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)
 • Документальне оформлення надходження, списання МНМА
 • Облік МНМА. Нюанси
 • Наказ на введення в експлуатацію МНМА, акт введення в експлуатацію МНМА, інвентарна картка МНМА
 • Амортизація МНМА
 • Відображення МНМА в податковому обліку
 • Реалізація МНМА
 • Вибуття та списання МНМА
 • Домашнє завдання

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

 • Що таке нематеріальні активи (НА)
 • Документальне оформлення надходження НА
 • Облік НА.Нюанси
 •  
 • Наказ на введення в експлуатацію НА, акт введення в експлуатацію НА, інвентарна картка НА
 • Амортизація НА
 • Відображення НА в податковому обліку
 • Вибуття та списання НА
 • Домашнє завдання

ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

 • Види виробничих запасів, їх оцінка
 • Малоцінні швидкозношувальні предмети
 • Бланки суворої звітності
 • Облік води, кави та інших потреб компанії
 • Облік товарів в оптовій торгівлі
 • Облік тари в оптовій торгівлі
 • Облік повернення товару постачальнику
 • Облік повернення товарів від покупця
 • Облік реалізації товару в оптовій торгівлі
 • Витрати на збут
 • Облік товару в роздрібній торгівлі
 • Облік реалізації товару в роздрібній торгівлі
 • Первинні документи (накладна, ТТН, акт закупки та інші)
 • Домашнє завдання

ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ

 • Методи вибуття запасів
 • Переоцінка запасів
 • Довіреність на отримання ТМЦ
 • Отримання запасів від постачальника
 • Відпуск запасів покупцям
 • Інвентаризація запасів
 • Недостача, надлишок, пересортиця товарів
 • Інвентарізація Заборгованості та Зобов'язання
 • Домашнє завдання

ВИРОБНИЦТВО та ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ

 • Види затрат виробництва
 • Облік прямих витрат на затрати виробництва
 • Облік непрямих витрат на затрати виробництва
 • Синтетичний і аналітичний облік затрат виробництва
 • Калькуляція
 • Облік готової продукції
 • Синтетичний і аналітичний облік готової продукції
 • Реалізація готової продукції виробничими підприємствами
 • Домашнє завдання

ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ.

 • Облік доходів в бухгалтерському обліку
 • Облік витрат в бухгалтерському обліку
 • Облік витрат і доходів майбутніх періодів
 • Інша операційна діяльність
 • Відображення дебіторської заборгованості та зобов'язань
 • Облік банківських кредитів
 • Фінансова діяльність
 • Фінансовий результат в бухгалтерському обліку
 • Закриття місяця, кварталу і року
 • Дивіденди
 • Фінансова звітність
 • Екзаменаційне завдання

ОБЛІК ПОДАТКОВИХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ.

 • Облік доходів в податковому обліку
 • Облік витрат в податковому обліку
 • Нюанси 
 • Декларація на прибуток
 • Термін сплати податку
 • Екзаменаційне завдання

СПРОЩЕНИЙ ОБЛІК

 • Облік доходів у підприємства, які обрали спрощену систему оподаткування
 • Облік витрат
 • Нюанси 
 • Звітність
 • Термін сплати єдиного податку

ПРОГРАМА курсу  BAS

 («1С: ПІДПРИЄМСТВО – БУХГАЛТЕРІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 8»)

 

УРОК № 1

 • Ознайомлення з програмою, меню програми
 • Загальні налаштування параметрів програми; заповнення довідників; введення початкових залишків
 • Кадровий облік. Заповнення довідників: Фізичні особи, Співробітники
 • Прийняття/звільнення/переведення працівників на іншу посаду
 • Видалення помічених об'єктів

УРОК № 2-3

 • Нарахування заробітної плати за першу половину місяця і кінцевий розрахунок за повний місяць
 • Нарахування з/пл інваліду
 • Внесення даних
 • Нарахування відпускних
 • Застосування податкової соціальної пільги
 • Збільшення окладу
 • Виплата заробітної плати платіжною відомістю; видатковими ордерами; перерахування коштів на карточку працівників
 • Формування табелю робочого часу, розрахункових листків, розрахункових відомостей по нарахуванню з/пл, довідки про доходи
 • Формування платіжних доручень по податкам на заробітну плату
 • Аналіз рахунків 641,642,651,661
 • Формування звітів по заробітній платі: ЄСВ та 1ДФ. Повідомлення про прийняття працівника на роботу

УРОК № 4

 • Облік касових операцій
 • Заповнення прибуткових/видаткових ордерів
 • Формування касової книги, звіту касира та журналу реєстрації прибуткових/видаткових ордерів
 • Аналіз 301 рахунка
 • Облік розрахунків з підзвітними особами
 • Заповнення авансового звіту. Аналіз рахунка 3721
 • Формування банківських виписок, платіжних доручень
 • Аналіз 311 рахунка
 • Формування звітів в програмі M.E.DOC: ЄСВ та 1ДФ. Вивантаження звітів з BAS 1С і завантаження їх в програму M.E.DOC + Бонус : Електронний кабінет платника.

УРОК № 5

 • Заповнення довідника Контрагенти - Поставщики
 • Заповнення довідника Номенклатура
 • Заповнення довідника Склади
 • Відображення надходження товарів від поставщиків
 • Відображення надходження послуг від поставщиків
 • Надходження додаткових витрат
 • Відображення повернення товару поставщикам
 • Формування Акту звірки з поставщиками
 • Аналіз рахунків:631,3711,6412, 6441,6442
 • Формування Реєстру отриманих податкових накладних (документи, що замінюють ПН)

УРОК № 6

 • Заповнення довідника Контрагенти - Покупці
 • Відображення реалізації товарів покупцям
 • Відображення реалізації послуг покупцям
 • Відображення повернення товару від покупців
 • Відображення часткової оплати від покупців і автоматичного формування податкових накладних на часткову оплату-першу подію
 • Формування Акту звірки з покупцями
 • Аналіз рахунків:315,361,6811,6412,6431,6432
 • Формування Декларації по ПДВ
 • Перерахування коштів на спецрахунок по ПДВ. Сплата ПДВ
 • Формування Інвентаризаційного акту по залишкам ТМЦ
 • Аналіз рахунка 281

УРОК № 7. САМОСТІЙНА РОБОТА

 • Введення Постачальників та Покупців і їх реквізити
 • Ведення товарів
 • Відображення надходження і реалізація товарів та їх оплата
 • Формування податкових накладних по перших подіях

УРОК № 8

 • Заповнення довідника - Основні засоби(ОЗ)
 • Відображення надходження основних засобів
 • Введення в експлуатацію основні засоби
 • Заповнення довідника - МНМА(малоцінні необоротні матеріальні активи)
 • Відображення надходження МНМА
 • Введення в експлуатацію МНМА
 • Заповнення довідника - НА(нематеріальні активи).
 • Відображення надходження НА
 • Введення в експлуатацію НА
 • Амортизація ОЗ, МНМА, НА
 • Передача у користування МШП(малоцінні швидкозношувані предмети)
 • Списання МШП
 • Аналіз рахунків:1521,1531,1532,10,12,13,221

УРОК № 9

 • Відображення витрат майбутніх періодів.
 • Звіт по ПДВ. Сплата податків.
 • Закриття місяця.
 • Аналіз залишків і оборотів господарської діяльності підприємства в ОСВ
 • Закриття фінансових результатів
 • Нарахування податку на прибуток
 • Формування Фінансового звіту
 • Формування Декларації податку на прибуток
 • Сервісні можливості програми.
 • Збереження даних.